masterclasses

Impressie van de Masterclass IGP-B, 15 maart 2020 


Na alle nieuwsuitzendingen van RIVM/Overheid/NOS rondom Corona zorgvuldig te hebben gevolgd is na overleg tussen het bestuur van SDN en diverse deskundigen besloten het evenement te laten plaatsvinden, temeer ook omdat er minder dan 100 personen aanwezig zouden zijn en de adviezen zouden worden nageleefd.

De medewerkers van de organisatie waren zaterdag al op de locatie van DWG Palmerswaard in Veenendaal geweest om diverse zaken voor te bereiden. Vervolgens op zondagochtend vroeg uit te veren om de locatie verder in gereedheid te brengen, op hygiëne te checken en schoon te maken. Al voor 09.00 uur kwamen de eerste deelnemers uit Limburg aan. De deelnemers met honden werden keurig begeleid om hun auto met hond op het terrein te parkeren. 

Alle deelnemers kregen een polsbandje om en ontvingen van de organisatie een tasje met o.a. een notitieblokje om aantekeningen te kunnen maken. Ondanks enkele afmeldingen was er met bijna 40 deelnemers een goede opkomst vanuit vrijwel heel Nederland. De aanwezige deelnemers kwamen uit de provincies Drenthe, Utrecht, Noord Holland en Texel, Gelderland, Noord Brabant, Groningen en Limburg. Zelfs uit Duitsland en België. 

Stipt om 10.00 uur kon het theoriegedeelte starten. Allereerst met een welkomstwoord van de voorzitter van Sport Dobermann Nederland, Albert Verhoef. Daarna gaf Mario onder meer uitleg over het opbouwen van een werkhond. Vanaf het moment dat iemand een pup uitzoekt bij een fokker en vanaf 8 weken wanneer een pup bij zijn baasje komt. Hij vertelde over zijn manier van een hond opbouwen en trainen nadat hij dit jarenlang in de praktijk heeft ondervonden, geobserveerd en ervaren. Zijn resultaten met zijn eigen honden zijn dan ook bekend. Ook vertelde hij dat er vele manieren zijn om een hond op te bouwen en te trainen, maar het ging vandaag om zijn eigen ervaringen en manier van trainen die hij had ontwikkeld. Er werd bijna ademloos geluisterd en driftig aantekeningen gemaakt. Tijdens het theoriedeel stelden de deelnemers vele vragen, waarop uitleg en antwoord werd gegeven. Na ruim 2,5 uur theorie volgde de lunch. 

De lunch verliep vlot met warme en koude broodjes, diverse snacks en warme/koude drankjes. De medewerkers waren goed ingespeeld op elkaar. 

Om 14.00 uur startte het middagdeel op het buitenterrein. Het weer was droog, maar wel wat frisjes. De deelnemers met hun honden werden één voor één naar voren geroepen. Vooraf hadden zij opgegeven aan welk onderdeel van het appèl ze aandacht wilden schenken c.q. wilden verbeteren wat bij hun eigen hond nog niet lekker liep. Hieraan werd ruim aandacht besteed. 

Halverwege het aantal honden werd kort gepauzeerd om even warm te worden binnen. Daarna volgden de overige deelnemers met hun honden. De deelnemers op de tribune konden ook vragen stellen over de zaken die te zien waren of verteld werden.

Tot slot heeft Mario nog met zijn eigen hond een kleine demonstratie gegeven. Het blijft mooi om te zien hoe hij met zijn hond omgaat.

Tegen 17.00 was het praktijkgedeelte ten einde. Een deelnemer die de boot naar Texel moest halen vertrok ietsje eerder. Deze gaf aan een super dag te hebben gehad in een ongedwongen, relaxte,  gezellige sfeer en veel te hebben opgestoken. 

Na afloop volgde binnen het slotwoord van de voorzitter. De voorzitter sprak in zijn slotwoord over de optie om een ‘speurseminar’ met Mario te organiseren, dit zal verder nog moeten worden uitgewerkt. Vervolgens werd er nog wat gedronken, de deelnemerscertificaten uitgereikt en  versnaperingen meegenomen voor de reis huiswaarts.
Tussen 17.30 en 18.00 uur was iedereen inmiddels op weg naar huis. De geluiden van de deelnemers waren zeer positief; men vond het een leerzame en gezellige dag. Iedereen had zich keurig aan de hygiëne adviezen gehouden. Er is geen kuch, hoest of nies waargenomen. 

Na alles opgeruimd te hebben keerden de medewerkers van de organisatie tegen 19.00 uur naar huis en vernamen ze via de radio het nieuws dat ‘Nederland verder op slot ging, onder meer de sportclubs’. SDN was blij dat ze een aantal mensen nog een leuke en ontspannen dag hadden bezorgd. 

De organisatie kijkt moe maar voldaan terug op deze leuke dag die ongedwongen en gezellig is verlopen en kijkt al uit naar 4 oktober a.s. wanneer de Masterclass IGP onderdeel C zal plaatsvinden. De eerste aanmeldingen zijn, op het moment van dit verslag schrijven, al binnen. 

Bestuur SDN