Colonel Cajo vom Schlossrudwalde overleden

Bestuur SDNNieuws

Dit verdrietige bericht komt van de Facebookpagina van Cajo. With a heavy heart I share the passing of my beloved friend and companion Cajo . In 3 months he would have been 11 years old. A week before his passing nothing was wrong, so it seemed. I feel like we did all we could to help him. From multiple ultrasounds, …

Update deelname van gecoupeerde honden aan wedstrijden en tentoonstellingen CRM:005800618

Bestuur SDNFCI, Nieuws, Raad van Beheer

Al vanaf 1992 is in de wet een verbod opgenomen op deelname aan alle wedstrijden en tentoonstellingen met gecoupeerde honden. Tot nu toe werd een uitzondering gemaakt op basis van eerdere rechtspraak voor een ingreep uit medische noodzaak, die was uitgevoerd in EU landen, als couperen in die landen nog mocht. In 2024 komt er een nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling …

Verminderen van bijtincidenten

Bestuur SDNNieuws

Minister Adema komt met voorstel om bijtincidenten met honden te verminderen Minister Adema van LNV heeft recentelijk een voorstel naar de 2de kamer gestuurd om bijtincidenten met honden te verminderen. We zijn als Raad van Beheer positief over het merendeel van de voorgestelde maatregelen. We hebben over het dossier bijtincidenten de afgelopen periode intensief overleg gehad met het ministerie. Het is …

Raad van Beheer zet met foknormen stap in zorgvuldige fokkerij!

Bestuur SDNGezondheid, Nieuws, Raad van Beheer

Beste lezer, De Raad van Beheer is een vereniging met als aangesloten leden onder andere ruim 200 rasverenigingen. Dat betekent dat belangrijke besluiten genomen worden op een algemene vergadering waar onze leden hun stem uitbrengen. Op de Algemene Vergadering (AV) van de Raad van Beheer op 2 december jl. was één van de belangrijkste agendapunten het invoeren van foknormen voor een nog zorgvuldigere fokkerij. …

Visie op dierenwelzijn

Bestuur SDNRaad van Beheer

Onderstaand schrijven ontvingen we van de Raad van Beheer: De Raad van Beheer maakt zich zorgen over de huidige visie op dierenwelzijn in Nederland en de impact van politieke beslissingen op dit gebied. De politiek neemt besluiten die de toekomst van het houden van huis- en hobbydieren bepalen, en soms lijkt er onvoldoende kennis en begrip te zijn voor dit actuele …