COMMISSIE GEZONDHEID

Gezondheid


Voor SDN is de gezondheid en het welzijn van de Dobermann essentieel. Onze Commissie Gezondheid houdt ontwikkelingen bij en overlegt regelmatig met dierenartsen en overige relevante organisaties.
In het Verenigingsfokreglement is, naast een aantal sportieve prestaties die een ouderdier moet hebben gehaald, een aantal verplichte onderzoeken vermeld waarop ouderdieren dienen te worden onderzocht alvorens men ermee gaat fokken. Dit om ervoor te zorgen dat een ouderdier niet alleen in topconditie is om een zwangerschap te volbrengen, maar ook om erfelijke aandoeningen niet door te geven aan de volgende generatie.

Enkele van die aandoeningen zijn:
DCM (Dilaterende Cardiomyopathie, hartaandoening)
PHTVL/PHPV (oogaandoening)

Von Willebrand Disease (vWD, bloedaandoening)
HD (heupdysplasie)

De Raad van Beheer en de FCI stellen ook voorwaarden aan bepaalde onderzoeken.Image