verslag

Image

17 juli 2021

Een beetje wijfelend kwamen sommigen het theater binnen. Na anderhalf jaar zoom-meetingen en online evenementen was het dan toch echt waar: we konden elkaar weer in levende lijve ontmoeten voor het congres ‘Hart voor je (sport)hond’. Dit congres - georganiseerd door Sport Dobermann Nederland - was voor velen interessant. Vier sprekers behandelden diverse aspecten van de gezondheid van de hond, of dat nu een sport-, werk- of huishond is. 

Na het welkomstwoord van voorzitter Albert Verhoef kwam als eerste Lida Reeskamp-Blok aan het woord. Lida heeft een medische achtergrond als integraal werkend arts en is keurmeester voor bijna alle rassen uit rasgroep 7 en de Nederlandse rassen uit rasgroep 8. Haar hart ligt bij de rastypische, gezonde en functionele hond, en in haar keuringen hecht zij veel waarde aan de functionele eigenschappen van de honden.
In haar lezing ‘Bouw en beweging van de hond’ legde ze op heldere manier uit hoe een goed gebouwde hond eruit hoort te zien. De hoek van de schouder en het bekken, de stand van de benen, staartaanzet, het hele plaatje moet er harmonieus uitzien om de hond goed te laten bewegen. Maar ook wat de gevolgen kunnen zijn als de bouw niet zo functioneel is als die hoort te zijn. Dit kunnen blessures zijn maar ook afwijkend gedrag, van pijn word je doorgaans niet vrolijk. En kun je aan een kleine pup al zien hoe die later zal uitgroeien? Het antwoord daarop is ja.

Daarna was de beurt aan Sam Turner met haar lezing ‘Balans en coördinatie’. Binnen en buiten Nederland verzorgt Sam lezingen, workshops en cursussen voor hondenprofessionals op het gebied van puppyontwikkeling, puberteit bij honden en balans en coördinatie voor verschillende ontwikkelingsfases van honden.
Balans en coördinatie is meer dan alleen leuke spelletjes doen met je hond. Het maakt de hond ook bewust van z’n eigen lichaam, op het mentale vlak verhoogt het z’n zelfvertrouwen, de hond leert zich te concentreren  en het kan blessures voorkomen. Belangrijk is om altijd de hond het tempo te laten bepalen. Vaak zijn wij te ongeduldig en willen we snel resultaat zien maar wat de hond vandaag niet kan of durft lukt later wel. Balans en coördinatie is een mooie manier om een jonge hond voor te bereiden op een sport- of werkcarrière.

Na de lunch kregen we van Dr. Paul Mandigers een spoedcursus genetica. Paul is een veterinair specialist in Neurologie en de Interne Geneeskunde. Hij is ‘diplomate van het European College of Veterinary Neurology (ECVN)’ en als zodanig Europees specialist (EBVS). Hij werkt al ruim 27 jaar als specialist en sinds 2019 met zeer veel plezier bij het Evidensia Dierenziekenhuizen Arnhem. Naast dit is hij als onderzoeker verbonden aan het Expertise Centrum Geneeskunde van Gezelschapsdieren (Universiteit Utrecht). Hij begeleidt momenteel drie PhD-projecten. Veel van zijn projecten richten zich op (erfelijke) neurologische aandoeningen. 
Paul vertelde gepassioneerd over zijn studies naar complexe erfelijke ziektes en de resultaten die hij en zijn collega’s hebben behaald. Dat er met veel rashonden iets vreselijk mis is lieten de hartverscheurende beelden die getoond werden wel zien. Betekent dit het einde voor sommige rassen? Nee, gelukkig niet. Paul maakt zich sterk voor Fit2Breed, een softwareprogramma waarin zoveel mogelijk informatie van honden wordt opgeslagen. Genetische informatie, informatie over de gezondheid maar bijvoorbeeld ook het gedrag. Door te documenteren, publiceren en selecteren zou je genetische diversiteit kunnen behouden en voorkomen dat er zieke honden worden geboren. Dit vergt wel tijd en inzet, maar het is haalbaar als fokkers er ook allemaal achter staan.

Als laatste was de beurt aan Dr. Niek Beijerink met zijn lezing ‘Hartvergroting bij mijn hond: sporthart of hartziekte?’ Niek is specialist cardiologie en is lid van EBVS®, European Board of Veterinary Specialisation - gezelschapsdieren en is één van de in totaal vier specialisten op het gebied van cardiologie in Nederland. Enkele van zijn actieve onderzoeksgebieden zijn hartfalen therapie bij de hond en de kat, genetica van mitraalklepdegeneneratie, en contrast-CT studies bij aangeboren hartafwijkingen.
We hoeven er geen doekjes om te winden: DCM is een groot probleem bij de Dobermann. En niet alleen de Dobermann, ook andere (grote) rassen hebben te kampen met DCM. Bijkomend probleem is dat er pas twee van de vele genetische mutaties geïdentificeerd zijn. Er zijn diverse manieren om DCM op te sporen (o.a. röntgen, echo, bloedonderzoek) maar de voorkeur heeft de 24-uurs holter. 
Helaas kan het voorkomen dat een negatief getest hond toch DCM ontwikkelt en omgekeerd. Dat maakt het allemaal extra lastig, een test is een momentopname en dient voor een goed beeld vaker herhaald te worden.
Veel werk aan de winkel voor fokkers en liefhebbers van de Dobermann en andere rassen die hiermee te maken hebben. Het wordt tijd dat we de handen ineen slaan en met een goed systeem komen om resultaten op te slaan en te delen met elkaar. Het gaat niet meer om de ego’s, het gaat om het voortbestaan van het ras waar we zo aan verknocht zijn!

Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de vier specialisten waardoor het een beetje uitliep que tijdsplanning. Maar dit vond niemand erg.

De dag werd afgesloten door Albert Verhoef die de organisatie bedankte evenals het Schaffelaartheater in Barneveld die de catering keurig heeft verzorgd en de coronaregels goed bewaakte. Een deelneemster die haar hond mee had mocht haar auto in het laaddock neerzetten waar het lekker koel was, waarvoor wij zeer dankbaar waren.
Ook zijn de enquêteformulieren door alle deelnemers ingevuld en de reacties waren uitermate positief.

We kunnen terugkijken op een geslaagde, leerzame dag en gaan nadenken over een volgend congres.



Image

Welkomstwoord door Albert Verhoef


Image

Lida Reeskamp-Blok krijgt het woord


Image

Sam Turner


Image

Dr. Paul Mandigers


Image

Dr. Niek Beijerink