Beëindiging bestuursfunctie Roelof Nuberg

Tanja van IngenNieuws, Raad van Beheer

Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer

Geacht bestuur, geachte leden,

Hierbij stuur ik u een bericht van de heer Roelof Nuberg ten aanzien van het direct beëindigen van zijn bestuursfunctie. Het bestuur betreurt zijn vertrek, maar respecteert uiteraard zijn keuze.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Jan Veeneman | voorzitter