Benelux Winner

Bestuur SDNNieuws, Shows

Het volgende schrijven ontvingen we van de Raad van Beheer:

Aan alle leden van de Raad van Beheer

Geacht bestuur,

Met dit schrijven brengen wij u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom de Benelux Winner.

De Raad van Beheer heeft met verbazing kennisgenomen dat de samenwerking inzake de Benelux Winner en Champion zonder enige vorm van formeel overleg door België en Luxemburg beëindigd is. Voor deze beëindiging is geen relevante motivatie aangegeven. Integendeel zelfs, de geplande vergadering tussen de 3 landen om over dit onderwerp te spreken werd afgezegd. Het bestuur van de Raad van Beheer betreurt deze gang van zaken. De Raad van Beheer is van mening dat het concept Benelux Winner en Champion succesvol is en wij wensen deze competitie dan ook te behouden. 

Om deze reden hebben wij dan ook besloten door te gaan met het concept “Benelux Winner en Champion”.

Aangezien het concept formeel is ingebed in onze reglementen en géén officiële FCI-titel is, wil de Raad van Beheer op basis van de huidige reglementen en voorwaarden vorm en inhoud blijven geven aan dit succesvolle concept.

De Raad van Beheer zal jaarlijks aangeven welke 3 shows de Benelux titel krijgen toegekend. Hierdoor blijft het voor exposanten mogelijk om de titel Benelux Winner en uiteindelijk Benelux Champion te behalen, vanuit het bestaande concept dat dit behaald moet zijn in 3 landen. De titels zijn immers verbonden aan het behalen van het CACIB en de beste jeugd of veteraan per geslacht. 

De Raad van Beheer zal via de gebruikelijke kanalen aan onze exposanten en achterban laten weten welke shows aangemerkt zullen worden als “Benelux Winner”.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Carel Canta| portefeuillehouder tentoonstellingen