Geen stokbelasting vanaf 1 januari 2023

Bestuur SDNCommissie Werkhonden

Onderstaand schrijven ontvingen wij van de Commissie Werkhonden.

  1. Op 7 oktober jl. heeft de CWH u bericht (CWH GB 22-113) over het voorgenomen besluit om de stokbelasting per 1 januari 2023 te schrappen.
    De FCI Working Dog Commission heeft van het General Comité van de FCI bericht ontvangen dat zij het voorstel van de WDC volgen om het gebruik van de stokbelasting vanaf 1 januari 2023 te verbieden in alle FCI-programma’s. De stokbelasting wordt nog steeds uitgevoerd volgens de examenvoorschriften, maar zonder de hond te raken. De dreiging van de hond moet worden uitgevoerd zoals voorheen.
  2. Bij de uitnodiging voor de AK-bijeenkomst van 29 januari 2023 (CWH GB 22-144) was bijgevoegd het rapport Keurmeesterkorps geëvalueerd. In dit rapport is op bladzijde elf een schema opgenomen waarin ondermeer staat dat er op 17 juni 2023, een bijeenkomst is gepland van de groep sturende keurmeesters. Op verzoek van deze groep gaat deze datum voor alle keurmeester gelden. Op dit moment zijn er geen evenement aanvragen binnen voor deze datum.
  3. De CWH zal dus geen aanvragen voor 17 juni aannemen en verzoekt u om tijdens deze dag aanwezig te willen zijn. Locatie en agenda volgen zo spoedig mogelijk.