Toekomst IGP sport

Bestuur SDNCommissie Werkhonden

Onderstaand schrijven ontvingen we van de Commissie Werkhonden.

Vanaf september 2021 is de CWH in gesprek met de IGP-keurmeesters over de toekomst van de IGP sport in combinatie met keuren en keurmeesters. Dit heeft geresulteerd in een rapport ‘keurmeesters toekomstgericht’ dat op 29 januari jl. door de CWH tijdens de laatste keurmeesterbijeenkomst oude stijl, ter goedkeuring is aangeboden.

Er is gestemd over een groot aantal onderwerpen waarvan een deel belangrijk is voor de secretariaten van uw kringgroepen c.q. lid verenigingen. Omdat een aantal gemaakte afspraken ingaan op 1 februari 2023, verzoeken wij u om uw verenigingen hiervan op de hoogte te stellen.

  • De keurlijsten voor examens en wedstrijden IGP zijn aangepast aan de wensen van de CWH en de keurmeesters. Deze worden vóór 1 februari a.s. op het sitegedeelte van de CWH op de site houden van honden van de Raad van Beheer gepubliceerd.
  • Een keurmeester mag op de vereniging waar hij/zij lid is, geen examen afnemen.
  • Een keurmeester mag niet twee keer achterelkaar bij dezelfde vereniging een examen keuren.
  • Ook wil de CWH de secretariaten van uw kringgroepen c.q. lid verenigingen nogmaals wijzen op het gebruik van de actuele lijsten voor examens en wedstrijden. Het komt nog veelvuldig voor dat de CWH oude formulieren ontvangt die niet meer verwerkt kunnen worden.
  • De CWH maar ook de keurmeesters zullen onjuiste formulieren niet meer accepteren.
  • Alle actuele formulieren staan op het CWH-gedeelte van de site houden van honden van de Raad van Beheer.