Nieuws over de versoepelingen

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

Ontvangen van de Commissie Werkhonden:

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 28 mei is bekend gemaakt dat een aantal versoepelingen eerder kunnen ingaan dan verwacht. Dit is een gunstige ontwikkeling echter wat dit voor de regio’s inhoudt, is afhankelijk van jullie Veiligheidsregio en gemeente. De mogelijkheden voor sporten worden verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden. 

De basisregels blijven van kracht, dit zijn: 

 1. Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief technisch personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. 
 2. Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. 
 3. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 4. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. 
 5. Kleedkamers en douches zijn geopend. 
 6. Sportkantines zijn open. 
 7. Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. In ons geval de commissie werkhonden. 
 8. Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. 

De CWH heeft gezien de aangekondigde versoepelingen, voor onze buitensport gemeend om vanaf 5 juni a.s. ook wedstrijden weer toe te staan, onder bovenstaande en extra volgende maatregelen: 

 1. Examens en wedstrijden zijn toegestaan met in achtneming van de regels die onder punt 1 t/m 8, hierboven zijn genoemd. 
 2. Keurmeesters kunnen bezwaar hebben om te keuren in deze periode, om deze reden neemt de vereniging contact op met de keurmeester met wie zij een examen/wedstrijd hebben afgesproken. Als een keurmeester niet wil keuren, kan de vereniging een andere keurmeester uitnodigen en dit doorgeven aan de CWH en natuurlijk de eigen werkhondenvereniging. Er hoeft dan geen nieuwe bevestiging te worden gestuurd. 
 3. De keurmeester geeft een dergelijke wijziging ook door. 
 4. De basisregels worden gehandhaafd 
 5. Toeschouwers zijn niet toegestaan (stagebegeleiding is toegestaan mits de ambterende keurmeester hiermee akkoord gaat) 
 6. Gezondheid check voor deelnemers 
 7. De vereniging die activiteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de activiteiten zelf en voor het handhaven van de overheidsmaatregelen en het protocol. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen en vraag te allen tijde toestemming bij je gemeente/veiligheidsregio

Algemeen: 

 • Stel een Covid-19 verantwoordelijke aan die door aanwezigen maar ook door de lokale overheid kan worden aangesproken. Tijdens evenementen dient deze herkenbaar te zijn door middel van een hesje of iets dergelijks. 
 • Er dient voor het betreden van het terrein een actieve uitvraag te zijn over mogelijke klachten bij deelnemers en bezoekers. 

Identificatie: 

 • Het aanmelden bij de keurmeester wordt gedaan met inachtname van de 1.5 meter norm, er worden geen handen geschud. 
 • De ID-controle wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester. 

Dit is noodzakelijk omdat als het chipapparaat door verschillende personen wordt gebruikt, deze na elk gebruik moet worden ontsmet. De persoon die de ID-controle uitvoert, draagt handschoenen. De geleider geeft zijn (aangelijnde) hond een commando zit, af of sta en neemt 1.5 meter afstand zodat de identificatie kan worden uitgevoerd zonder mondkapje.

VZH: 

 • Het verkeersgedeelte van het VZH-programma mag niet in de stad worden uitgevoerd, maar moet buiten het evenementengebied worden afgewerkt, met de nodige alledaagse situaties die moeten worden gekeurd in overeenstemming met de IGP-voor-schriften. Ook hier is de 1.5 meter norm van toepassing. 

Afd. A: Speuren 

 • In het speurgedeelte dragen de spoorlegger en de hondengeleider wegwerphand-schoenen. Nadat de hond het voorwerp heeft verwezen of geapporteerd, toont de geleider het voorwerp aan de keurmeester. Aan het einde van het speuren meldt de deelnemer zich op gepaste afstand bij de keurmeester en laat de gevonden voorwerpen aan de keurmeester zien en overhandigt de voorwerpen aan de spoorlegger. 

Afd. B: Gehoorzaamheid 

 • Voor het begin van afd. B tijdens een wedstrijd geeft iedere hondengeleider de eigen apporteerblokken (die voldoen aan de IGP eisen), en die zijn gemarkeerd met zijn/haar naam, aan de examenleider die handschoenen draagt. 
 • De examenleider brengt deze apporteerblokken naar een door de keurmeester aangeven plaats. Als een apporteerstandaard wordt gebruikt, moet deze na iedere apporteeroefening worden gedesinfecteerd. Hierbij volstaat een wegwerp doekje met allesreiniger. 

Tijdens een examen kan de geleider het eigen apporteerblok zelf op een daarvoor aangewezen plek leggen. Aan het einde van afd. B neemt de hondengeleider de apporteerblokken weer mee. 

Afd. C: Pakwerk 

 • Vooral tijdens het pakwerk zijn er problemen met het voldoen aan de bestaande wettelijke covid-19 regels voor het in acht nemen van de afstand. 

Standaard wordt ervan uitgegaan dat het IGP-reglement wordt aangehouden. 

 • Tijdens alle oefeningen wordt de stok niet afgenomen van de pakwerker omdat deze dan volgens het hygiëneconcept zou moeten worden gedesinfecteerd voordat hij aan elke hondengeleider wordt teruggegeven 
 • Indien de pakwerker dit wenst, moet een mondkapje worden gedragen.