ZTP

ZTP 17 maart 2024


Op 17 maart aanstaande organiseert Sport Dobermann Nederland een ZTP examen bij Dobermann Werkgroep Palmerswaard. Er kunnen maximaal 15 honden deelnemen die dag dus schrijf snel in. Op 9 februari 2024 sluit de inschrijving, op die dag moeten alle documenten in het bezit zijn van de organisatie en het deelnamegeld à € 75,- ontvangen te zijn.

Keurmeester: Thomas Becht
Pakwerkers: Petrit Rexhepi en Albert Verhoef
Examenleiders: Tanja van Ingen en Carmen Wolowski

Inschrijfgeld € 75,- (vooraf betalen)
Kosten DNA test € 55,- (op de dag zelf contant aan de keurmeester betalen)

Intrainen op 25 februari, 3 maart en 17 maart vanaf 10.00 uur. Graag van tevoren aanmelden bij Albert Verhoef, telefoon 06-53454625.

Voor deelname let op het volgende:

 • Sinds 1-3-2011 wordt bloed afgenomen bij de deelnemende hond aan ZTP om DNA profiel vast te stellen. De keurmeester ontvangt rechtstreeks de kosten hiervoor van de handler/eigenaar bij het afnemen van het bloed. Indien DNA-analyse de identiteit van de hond niet bevestigt, zal het ZTP ongeldig worden verklaard. Over een mogelijke straf wordt door het Presidium beslist (DNA-bloedtesten van andere instituten/landen worden niet erkend).
 • Gecoupeerde honden geboren na 1-8-2016 zijn uitgesloten van deelname aan ZTP.
 • Honden die geboren zijn voor 1-8-2016 en gecoupeerd zijn in een land waar dat toentertijd werd  toegestaan mogen deelnemen aan ZTP.
Deelname aan ZTP is alleen mogelijk indien aan alle eisen voor deelname tot de ZTP-test zijn voldaan:
 1. Een hond dient minimaal 15 maanden te zijn om aan ZTP te kunnen deelnemen.
 2. Eigenaar en handler (degene die de hond voorbrengt) dienen lid te zijn van een vereniging dat IDC lid is en dit kunnen aantonen.
 3. Dit wordt voor aanvang van de ZTP gecontroleerd.
 4. Een WA-verzekering met huisdierdekking, eigenaar- en handlerdekking dienen te zijn afgesloten. Polisnummer etc. dient te worden overhandigd en gecontroleerd door de organisatie.
 5. Een handler hoeft niet tevens eigenaar van de hond te zijn.
 6. Een handler mag maximaal met 2 honden per dag aan ZTP deelnemen.
 7. Als de hond eerder heeft deelgenomen aan ZTP maar is ‘teruggezet’, dan dient de keurmeester vooraf daarover geïnformeerd te worden door de deelnemer.
 8. Als de identiteit en de oorsprong van de hond niet 100% zeker is, dan is deelname aan ZTP uitgesloten.
 9. Een bewijs van succesvolle deelname aan BH/VZH moet worden aangeleverd.
 10. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/handler om alle benodigde documenten tijdig en compleet aan te leveren.
 11. Onderstaande documenten in kopie meesturen/mailen bij het aanmelden en op de dag van ZTP het origineel tonen (indien origineel niet aanwezig op desbetreffende dag is deelname uitgesloten). Na ontvangst van deelnamebijdrage is de aanmelding definitief.

Met het aanmeldingsformulier moet een kopie van de volgende documenten worden meegestuurd:

 • Stamboom
 • HD uitslag
 • vWD uitslag (lijders zijn uitgesloten van deelname aan ZTP!)
 • Bewijs van succesvol afleggen BH/VZH (log-/werkboekje)
 • Lidmaatschapskaart van een lid van de IDC (bijv. SDN lidmaatschapskaart) van zowel eigenaar als handler
 • Gebitsverklaring
 • Originele ZTP verklaring indien hond voor tweede maal deelneemt aan ZTP

De originele documenten moeten worden meegenomen en op de dag van het ZTP aan de keurmeester worden laten zien.

Let op:

 • Indien deze ORIGINELE documenten op de dag van ZTP niet aanwezig zijn bij de keurmeester, kan de keurmeester de hond niet beoordelen. Uitzonderingen zijn niet mogelijk!
 • De deelnamekosten dienen tijdig door de organisator ontvangen te zijn.
 • Indien er zaken onduidelijk zijn en de keurmeester die eerst wil ophelderen kan de keurmeester alle documentatie opsturen naar de ‘breed registry office’. ZTP erkenning wordt pas gehonoreerd indien alle issues zijn opgelost.
 • Het Dobermann Verein Presidium besluit over het verdere proces en informeert de deelnemer daarover.
 • Alle honden op de testlocatie dienen zodanig gehuisvest te zijn dat de ZTP-test op geen enkele wijze wordt verstoord.

Inschrijven?

Een inschrijfformulier (PDF) is aan te vragen per e-mail. Dit formulier geheel invullen en samen met kopieën van de benodigde documenten terugsturen naar de organisatie. Dit kan per e-mail of per post.

Voor vragen of meer informatie kan contact opgenomen worden met Albert Verhoef, telefoon 06-53454625.