Aangepast protocol Covid-19

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

 Het Covid-19 virus blijft een groot probleem voor onze sport, zeker nu de (besmetting) cijfers een somber beeld laten zien. 

In de persconferentie van het kabinet op donderdag 6 augustus zijn dan ook een aantal maatregelen aangekondigd en is vooral de nadruk gelegd op het naleven van de nieuwe en bestaande regels. Ook in het kamer debat van woensdag 12 augustus is met verontrusting gereageerd op de nieuwe cijfers. Als er geen vermindering komt in het aantal besmettingen dan is de kans groot dat in september een tweede golf werkelijkheid wordt. Nieuwe (strengere) maatregelen zijn dan niet uitgesloten. 

De Raad van Beheer en dus ook de CWH, volgen de maatregelen van de overheid. 

We kunnen niet genoeg waarschuwen voor het overtreden van de Covid-19 regels omdat de gezondheid van mensen direct in gevaar kan komen. De roep om meer handhaving is groot en dus zullen er meer (forse) boetes worden uitgedeeld als men zich niet houdt aan de regels. 

De FCI-gebruikshondencommissie heeft al eerder een voorstel laten uitgaan over de wijze waarop, werkhonden evenementen kunnen worden afgenomen met in acht name van de landelijke Covid-19 regels. Op dit moment zijn vanaf 1 september evenementen weer mogelijk. 

Lees hier het volledige protocol (PDF bestand).