Beëindiging volledig FCI lidmaatschap Bulgarije

Bestuur SDNFCI, Nieuws, Raad van Beheer

Het bestuur van de FCI heeft de aanvraag van de BRFC (Bulgaarse Republikeinse Kynologische Federatie) tot beëindiging van het volledig lidmaatschap van de FCI aanvaard (Ex.48/08.11.2021) met ingang van 1 januari 2022.
Vanaf 1 januari 2022 heeft dit de volgende consequenties:

  • Er zullen geen BRFC keurmeesters meer worden erkend door de FCI. BRFC keurmeesters mogen niet ambteren op internationale FCI-evenementen.
  • (Import) registratie in een buitenlands stamboek van in Bulgarije geboren pups (stambomen en exportstambomen) is, conform eerdere mededelingen van de FCI, gedateerd 12-08-2021 en 20-09-2021, niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2022.