Bestuursmededeling

Bestuur SDNNieuws

“Mededeling:

Namens het bestuur van SDN willen wij u graag informeren over het volgende.

Zoals bij leden bekend is, zijn Annet van Wijhe en Peter Sluiter geen lid meer van de vereniging. Helaas hebben partijen over en weer felle discussies gevoerd. Partijen verschilden over diverse zaken van inzicht. Partijen hebben hierover nog eens goed met elkaar gesproken. Annet en Peter zijn jarenlang trouw lid geweest. In het gesprek stond de gezamenlijke liefde voor de hond en sport centraal. Beide partijen hebben het beste met de dieren voor. Partijen betreuren dat de situatie is geëscaleerd en willen deze nare periode achter zich laten en zich focussen op de liefde voor sport en ras. Beide partijen wensen elkaar het beste voor de toekomst.”