De FCI rasstandaarden en de Raad van Beheer

Bestuur SDNFCI, Nieuws, Raad van Beheer

Amsterdam 17 augustus 2020

Nadat de minister het fokbegeleidingsplan, dat door de Raad van Beheer samen met de betreffende rasverenigingen is gemaakt, heeft afgewezen is er een veronderstelling ontstaan dat daarmee ook de FCI-rasstandaarden niet meer gerespecteerd zouden worden.

Dit is een onjuiste veronderstelling.  Nederland is een van de medeoprichters van de FCI en zal als volwaardig lid van deze organisatie de rasstandaarden respecteren. Bij de keuring zal de FCI rasstandaard leidend zijn met inachtneming van de FCI-statuten en de “FCI-show judges code of commitment to the welfare of pure bred dogs”.

Artikel 5 van de Keurmeesters code geeft aan dat een keurmeester onder alle omstandigheden rekening moet houden dat geen enkele hond mag lijden onder zijn/haar uiterlijke verschijningsvorm. Wanneer extreme kenmerken leiden tot gezondheids-, gedrags- of bewegingsproblemen dan zal de keurmeester dit zwaar moeten straffen.

Gelukkig stellen ook rasstandaarden eisen met betrekking tot gezondheid gerelateerde kenmerken.

Het FCI-bestuur heeft in haar verklaring van 3 juli jl. met betrekking tot dit onderwerp het navolgende gesteld: “The Raad van Beheer is acting in full compliance with the rules of the FCI and her own statutes and internal regulations. We understand that the Raad van Beheer is now under the obligation to work according to the new Dutch law as far as the registration procedure of brachycephalic breeds is concerned.  The FCI rules cannot be placed above national legislations.”

Volledigheidshalve willen we benadrukken dat het gewijzigde beleid t.a.v. de stamboomafgifte te maken heeft met regel- en wetgeving met betrekking tot het fokken van honden.

Raad van Beheer

The FCI breed standards and the Dutch Kennel Club
Amsterdam August 17th 2020 

After the Minister has rejected the breeding guidance plan, which was drawn up by the Dutch Kennel Club together with the relevant breed clubs, an assumption has arisen that the FCI breed standards would no longer be respected. This is an incorrect assumption.

The Netherlands is one of the founders of the FCI and will respect the breed standards as a full member of this organization. The FCI breed standard will be leading, with due observance of the FCI statutes and the FCI show judges code of commitment to the welfare of pure bred dogs.

Article 5 of the Judges code states that a judge must under all circumstances take into account that no dog may suffer from his / her appearance. When extreme characteristics lead to health, behavior or movement problems, the judge will have to punish this severely. Fortunately, breed standards also impose requirements with regard to health-related traits.

The FCI board stated the following in its statement of 3 July 2020 last with regard to this subject: The Dutch Kennel Club is acting in full compliance with the rules of the FCI and its own statutes and internal regulations. We understand that the Dutch Kennel Club is now under the obligation to work according to the new Dutch law as far as the registration procedure of brachycephalic breeds is concerned.

The FCI rules cannot be placed above national legislations. For the sake of completeness, we would like to emphasize that the changed policy regarding the pedigree issue has to do with rules and legislation regarding the breeding of dogs.

Raad van Beheer