Laatste nieuws versoepelingen

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

Onderstaand schrijven ontvingen wij van de Commissie Werkhonden: 

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 18 juni is bekend gemaakt dat een aantal versoepelingen eerder kunnen ingaan dan verwacht. Dit is een gunstige ontwikkeling echter wat dit voor de regio’s inhoudt, is afhankelijk van jullie Veiligheidsregio en gemeente. De mogelijkheden voor sporten worden verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden. 

De basisregels blijven van kracht, dit zijn: handen wassen, anderhalve meter afstand en testen.

De mogelijkheden voor sporten worden verder verruimd. Bijna alle beperkingen vervallen. Er geldt nog een aantal voorwaarden: 

 1. Sport locaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. 
 2. Gezondheidscheck en registratie is verplicht. 
 3. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 4. Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Jongeren tot en met 17 jaar mochten dit al en dit geldt nu ook voor alle personen vanaf 18 jaar. 
 5. Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht. o Voor professionele wedstrijden geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

De CWH is hier erg blij mee en neemt zoals gewoonlijk, met ingang van 26 juni, de voorschriften over. 

 1. Examens en wedstrijden zijn toegestaan met in achtneming van de regels die onder punt 1 t/m 5, hierboven zijn genoemd. 
 2. De basisregels worden gehandhaafd. 
 3. Registratie en gezondheid check voor deelnemers en publiek. 
 4. De vereniging die activiteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de activiteiten zelf en voor het handhaven van de overheidsmaatregelen en het protocol. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen en vraag te allen tijde toestemming bij je gemeente/veiligheidsregio

Algemeen: 

 • Stel een Covid-19 verantwoordelijke aan die door aanwezigen maar ook door de lokale overheid kan worden aangesproken. Tijdens evenementen dient deze herkenbaar te zijn door middel van een hesje of iets dergelijks. 

Identificatie: 

 • Het aanmelden bij de keurmeester wordt gedaan met inachtname van de 1,5 meter norm, er worden geen handen geschud. 
 • De ID-controle wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester. Dit is noodzakelijk omdat als het chipapparaat door verschillende personen wordt gebruikt, deze na elk gebruik moet worden ontsmet. De persoon die de ID-controle uitvoert, draagt handschoenen. 

VZH: 

 • Het verkeersgedeelte van het VZH-programma mag niet in de stad worden uitgevoerd, maar moet buiten het evenementengebied worden afgewerkt, met de nodige alledaagse situaties die moeten worden gekeurd in overeenstemming met de IGP-voorschriften. Ook hier is de 1,5 meter norm van toepassing 

Afd. A: Speuren 
Geen restricties meer. 

Afd. B: Gehoorzaamheid 
Geen restricties meer.

Afd. C: Pakwerk 
Vooral tijdens het pakwerk zijn er problemen met het voldoen aan de bestaande wettelijke covid-19 regels voor het in acht nemen van de afstand. 

Standaard wordt ervan uitgegaan dat het IGP-reglement wordt aangehouden. 

 • Tijdens alle oefeningen wordt de stok niet afgenomen van de pakwerker omdat deze dan volgens het hygiëneconcept zou moeten worden gedesinfecteerd voordat hij aan elke hondengeleider wordt teruggegeven. 
 • Indien de pakwerker dit wenst, moet een mondkapje worden gedragen.