Normenmatrix: stamboom met ‘het gouden randje’ blijft ‘groen vinkje’

Bestuur SDNNieuws, Raad van Beheer

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Raad van Beheer:

De Raad van Beheer, de rasverenigingen en de fokkers van stamboomhonden staan voor verantwoord fokken. Zo kunnen we een vuist maken tegen de hondenhandel en duidelijk onze meerwaarde tonen ten opzichte van de broodfok en de fokkerij van look-alikes. 

Een stamboomhond is immers een hond uit een goed nest. Daar zijn we trots op en dat willen we ook graag laten zien. De campagne ‘stamboomhond, hond uit een goed nest’ van de afgelopen jaren heeft de voordelen van de stamboomhond goed voor het voetlicht kunnen brengen. 

Start normenmatrix en ‘groen vinkje’
Om het verschil tussen stamboomhonden en niet-stamboomhonden nog beter tot uitdrukking te laten komen is er als aanvulling op de ‘gewone’ stamboom al lang geleden besloten tot de stamboom ‘met een gouden randje’. Oftewel een stamboom waarbij de hond niet alleen voldoet aan de algemene regels voor het fokken van rashonden, maar ook voldoet aan de door de rasverenigingen geadviseerde gezondheid- en gedragsnormen per ras, de zogenaamde normenmatrix. Deze toevoeging zou in tekst op de stamboom komen bij de start van de normenmatrix in de nieuwe IT. 
De toevoeging van het ‘gouden randje’ moet een stimulans zijn voor fokkers om aan deze aangescherpte regels, de normen, te (gaan) voldoen. Het groene vinkje geeft aan dat het proces van fokken zeer zorgvuldig en met aanvullende eisen is gedaan.

Bij de voorbereiding van de nieuwe IT is er vervolgens gekozen om deze toevoeging in tekst ook wat meer visueel te maken, direct herkenbaar. Dit resulteerde in het ‘groene vinkje’ vóór de tekst wanneer er aan de normen is voldaan. 
Bij de keuze voor het groene vinkje is er ook meteen gekozen voor de tegenhanger: het ‘rode kruis’ als visueel kenmerk als er niet aan (één van) de normen is voldaan. 

Nu lijkt met het invoeren van het ‘rode kruis’ het oorspronkelijke doel van de normenmatrix en het stimuleren van de goedwillende fokkers in het geding te komen. Het rode kruis wordt als erg negatief ervaren, zodat men die stamboom dan eigenlijk liever helemaal niet meer wil en van registratie afziet.
Daarbij komt met name dat er geen onderscheid is waarom je een rood kruis ziet. Is dat omdat de reu net een paar dagen te jong was bij de dekking, omdat er één screening-onderzoek nog niet beschikbaar was bij de dekking of omdat één van de ouderdieren net niet aan één van de andere normen uit de matrix voldeed?    
Allemaal nog steeds verantwoord gefokte stamboomhonden, die ruimschoots boven de wettelijke regels gefokt worden, maar die het ‘gouden randje’ net mislopen. Ook belangrijk bij dit duurzaam fokbeleid is dat de hond met zo’n ‘rood kruis’-stamboom vervolgens op latere leeftijd alsnog kan blijken te voldoen aan alle geldende normen en zo kan dienen als ouderdier voor toekomstige generaties. Daarnaast is er nog vanuit het veld discussie over de toevoeging van bepaalde normen voor bepaalde rassen. Kortom, door de toevoeging van het ‘rode kruis’ helpen we onze fokkers en de rashond niet verder naar een gezondere toekomst. 

Vervallen rood kruis & aanpassing stambomen 
Op basis van de reacties van onze fokkers en verenigingen hebben we besloten om het rode kruis inclusief de teksttoevoeging te laten vervallen op de stambomen. Dit is vanaf nu dus niet meer zichtbaar op de stambomen. Bij de online dekaangifte op Mijn RvB blijven de meldingen in het systeem dat een combinatie op dat moment niet voldoet wel gewoon zichtbaar voor de fokker.

Dit wordt aangegeven op het scherm met een rood kruisje en een uitleg van de melding. Het rode kruis wordt echter niet opgenomen op de geprinte stamboom.     

Vanaf de start van de normenmatrix gaan we het groene vinkje en de ‘voldoet’-tekst gebruiken. Daarvoor moet men natuurlijk wel aan alle normen voldoen. Voldoet men daar niet aan dan ontvangt de fokker de stamboom zonder toevoeging. Voor alle rassen blijft natuurlijk gelden: niet voldoen aan de BWG-regels voor inteelt betekent geen stambomen.

De nesten die sinds 1 december gefokt zijn met een stamboom met een rood kruis als gevolg van overtreding van de BWG-regels, kunnen worden aangepast naar de stamboom zonder vermelding. De fokkers en eigenaren ontvangen hierover de komende periode bericht en de aangepaste stambomen worden opnieuw gedrukt en opgestuurd.

Wij zullen deze mailing ook aan het fokkersbestand sturen.

Mocht u nog vragen hebben over de aanpassing dan horen we dat graag.  

Met vriendelijke groeten,
Rony Doedijns | Directeur