Normenmatrix

Bestuur SDNGezondheid, Nieuws, Raad van Beheer

Doel van de normenmatrix is om fokkers te helpen met de gezondheids- en welzijnseisen die voor hun ras gelden.
Met IT4Dogs is de normenmatrix-controle ingebouwd. De controle hierop start vanaf dekdatum 1 mei 2021.

De Raad van Beheer heeft regels voor het fokken van stamboomhonden. Deze regels zijn een toevoeging op de algemene regels van de overheid. Deze regels uit het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gelden voor alle rassen. De normenmatrix is een aanvulling op deze algemeen geldende regels en is afgestemd per ras. 

De normenmatrix is vanaf voorjaar 2021 online in IT4Dogs te raadplegen. Fokkers en (toekomstige) hondeneigenaren kunnen er makkelijk mee controleren of een reu-teefcombinatie de belangrijke gezondheidsonderzoeken heeft ondergaan die volgens de normen voor dit ras zijn vastgesteld. 

Hiervoor heeft een groot aantal rasverenigingen aangegeven welke gezondheidsonderzoeken voor hun ras van belang zijn. Deze rassen met hun onderzoeken zijn, na controle, in de normenmatrix opgenomen. Naast gezondheidsonderzoeken zijn er soms ook strengere eisen gesteld aan het welzijn van de ouderhonden of regels om inteelt en verwantschap nog verder te beperken.

Wat vind je in de normenmatrix?

Standaard wordt al jarenlang voor alle rassen op de fokregels van het Basisreglement Welzijn en Gezondheid (BWG) gecontroleerd. Dat blijft uiteraard ook in de normenmatrix zo. Het ligt voor de hand dat je kunt zien of een hond goede resultaten heeft aangaande heupdysplasie en elleboogdysplasie, maar ook een niet-geprotocolleerd onderzoek, zoals de controle op hartproblemen, kan in de normenmatrix worden opgenomen. De onderzoeken, die door de eigenaar van de hond kunnen worden toegevoegd, verschillen per ras en worden onder meer bepaald op basis van het Verenigingsfokreglement (VFR) van de rasvereniging(en). 

Wanneer beide ouderdieren voldoen aan de gestelde eisen, is dit zichtbaar op de stamboom vermeld in tekst en een ‘groen vinkje’. Heeft een of beide ouders niet het vereiste onderzoek ondergaan of geen goede resultaten behaald, dan staat dit ook op de stamboom vermeld inclusief een ‘rood kruis’.

Ideaal: proefcombinatie reu/teef

In het programma wordt zichtbaar wat er bij een hond onderzocht is en met welk resultaat. Voor fokkers is dit ideaal, je kunt hier vanaf voorjaar 2021 een proefcombinatie van een teef en een bepaalde reu maken. Je moet de verwachte dekdatum invullen en vervolgens krijg je te zien of de combinatie van ouderdieren voldoet aan alle gezondheidseisen. Zo niet, dan wordt ook verteld waarom dat zo is. Heel handig! Ook potentiële pupkopers kunnen zo zien of een pup uit deze combinatie zou voldoen aan de normen en zo hun keuze bepalen voor hun toekomstige huisgenoot.

100 rassen in normenmatrix 

We starten met ruim honderd rassen in de normenmatrix. Voor deze rassen zijn de regels afgestemd met de rasverenigingen en in het programma ingebouwd. De andere rassen volgen bij volgende releases van de normenmatrix. 

Rassen die nog geen ingevulde normenmatrix hebben, kunnen al wel profiteren van het administreren van gezondheidsonderzoeken. Jarenlang was het alleen mogelijk om HD, ED, CD, ogen en (ietsje later) ook patella luxatie te laten registreren. Nu komen daar de vele (rasspecifieke) DNA-tests bij, maar ook het eerdergenoemde hartonderzoek, rugafwijkingen, OCD enzovoort.