Sporten tijdens lockdown

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

Onderstaand schrijven ontvingen we van de Commissie Werkhonden:

Met spanning heeft de CWH op dinsdagavond 23 maart gekeken naar de persconferentie van de regering over de Covid-19 maatregelen. 

Echter zoals reeds was uitgelekt, komt er voorlopig geen versoepeling voor buitensporten en evenementen. Bovendien is er wederom een dringend beroep gedaan om ons aan de regels te houden. Een vorm van operante conditionering zullen we maar zeggen. 

In een nieuwe persconferentie op 13 april a.s. zullen wellicht enige versoepelingen kunnen worden toegestaan die dan op 20 april zullen ingaan. De vooruitzichten zijn echter dat pas in de tweede helft van mei (als de risicogroepen zijn gevaccineerd) weer enige versoepeling kan worden toegestaan. 
In een onlinebijeenkomst heeft de CWH de uitkomsten van de persconferentie besproken en de volgende beslissingen genomen: 

  • Zoals gebruikelijk worden de adviezen en maatregelen van het RIVM en de regering, onverkort overgenomen. 
  • Alle geplande evenementen, dus ook de examens, die gepland zijn tot 20 april, worden geannuleerd. 
  • De CWH doet een dringend beroep op alle hondensporters zich ook te houden aan de andere regels zoals kantine gesloten en met niet meer dan vier geleiders en één instructeur te trainen. 

De CWH begrijpt dat deze maatregelen de nodige consequenties hebben omdat in april veel provinciale en regionale wedstrijden zijn gepland, die als selectiewedstrijd gelden voor de later in het jaar te houden Nederlandse Kampioenschappen van de diverse werkhondenverenigingen. Om die reden verzoekt de CWH de werkhondenverenigingen om te onderzoeken of het mogelijk is deze wedstrijden te verplaatsen naar de periode vanaf medio mei. 

Wij willen u in dit kader wijzen op de nieuwe selectie eisen die het mogelijk maakt om een wedstrijd met minder keurmeesters te houden, mocht een door u gevraagde keurmeester zijn verhinderd op de door u gewenste nieuwe datum. Ook over de Nederlandse kampioenschappen voor werkhonden, die is voorzien voor 3 en 4 juli heeft de CWH een besluit genomen. 

In overleg met de organiserende NBG-vereniging DAVG, zal de CWH er alles aan doen om deze wedstrijd, met of zonder publiek, door te laten gaan. 

De normale selectie-eisen kunnen niet worden aangehouden omdat veel geleiders niet in de gelegenheid zijn geweest om aan meerdere wedstrijden te kunnen deelnemen. Om deze reden is besloten dat alleen voor dit bijzondere Covid-19 jaar, één wedstrijd voldoende is voor deelname. Er kunnen twintig geleiders deelnemen. Deze zullen op basis van de hoogste resultaten van de wedstrijd die zij bij inschrijving aange-ven, worden geselecteerd. 

Mochten er plaatsen over zijn, dan kunnen deze worden aangevuld met de wildcard van de werkhondenverenigingen. Ook hier zal dan gekeken worden naar de hoogste resultaten. 

Op deze wijze hopen wij onze hondensporters nog enig perspectief te bieden. 

Namens de commissie werkhonden, 
Met vriendelijke groet, 

Gerard Besselink, secretaris CWH