Termijn gezondheidsonderzoeken en maximale leeftijd teef bij fokken

Bestuur SDNNieuws, Raad van Beheer

Het volgende schrijven ontvingen wij van de Raad van Beheer:

Ons bereiken vragen over de publicatie van 25 maart jl. over de gezondheidsonderzoeken tijdens de corona crisis. Om onduidelijkheid te voorkomen: het langer accepteren, langer dan de geldigheid, van eerder gedane gezondheidsonderzoeken geldt alleen voor die rassen waarvoor een convenant met de Raad van Beheer is afgesloten en waar dit een voorwaarde is voor de afgifte van stambomen. 

Dit betreft de volgende rassen:

Engelse Bulldog 
ECVO-onderzoek, eerder uitgevoerd onderzoek met goed resultaat wordt geaccepteerd tot en met 1 juni 2020 (maximaal 15 maanden). 

Cavalier King Charles Spaniel 
MRI-scan: resultaat scan bij leeftijdsgrens 3 jaar, geldig tot en met 1 juni 2020.  Hartonderzoek: resultaat geldig tot en met 1 juni 2020 (maximaal 15 maanden).

American Staffordshire Terrier 
Voldoende MAG-test en DNA-test Cerebellaire Ataxie bij dekaangifte is verplicht. Dit blijft ongewijzigd. 

Let op: voor de MAG-test gelden ook aanvullende regels voor de rassen Argentijnse Dog, Rottweiler, Mastino Napolitano en Fila Brasileiro. Deze blijven van kracht zonder wijziging. 

Motivatie besluit langer accepteren onderzoeksuitslagen
Wij hebben van het ECVO-panel een brief ontvangen, waarin was aangegeven dat zij de screeningsonderzoeken niet meer zouden uitvoeren. Daarnaast zien we dat meerdere dierenartsen aanvullende maatregelen nemen om de acute zorg van huisdieren te blijven continueren. Dit kan ten koste gaan van de niet-acute zorg, zoals screeningsonderzoeken.

De geldigheid van het ECVO-oogonderzoek is twaalf maanden, maar het staat verenigingen vrij om de verplichte frequentie hiervan te bepalen en die kan dus ruimer zijn dan jaarlijks.

De Raad van Beheer controleert op dit moment alleen de aanvullende voorwaarden wanneer de rasvereniging(en) een convenant heeft/hebben afgesloten met de Raad van Beheer. Voordat met een hond gefokt mag worden, moet bij een dergelijke hond het screeningsonderzoek dat van belang is, uitgevoerd zijn. Daar is niks aan veranderd.

Wel hebben we aangegeven dat wanneer het onderzoek al heeft plaats gevonden – met goed resultaat- het vervolgonderzoek uitgesteld mag worden. Dat betekent dat  de vervolgonderzoeken gewoon uitgevoerd moeten worden, maar door overmacht deze niet aan te leveren zijn en wij gedurende deze periode de “verlopen” onderzoeken voor een korte periode accepteren. Wij zijn van mening dat daarmee de fokkerij nog steeds zorgvuldig plaats vindt.

De Nederlandse Wet en Regelgeving spreekt van de verplichting  van ‘te verrichten onderzoeken’. Met deze tijdelijke maatregel maken we ook gebruik van reeds verrichtte onderzoeken, met een goede uitslag, die qua geldigheid een paar maanden wordt opgerekt. Deze versoepeling geldt dus alleen voor honden die al onderzocht zijn met een goed resultaat en ook alleen voor die rassen waarvoor de Raad van Beheer een convenant heeft afgesloten.

De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor andere rassen niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht.

Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest
In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef.

Vanuit de rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid waren hierover al eerder verzoeken gekomen. De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen.

Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur de maatregel eerder in laten gaan om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen. Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft. 

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden, is het mogelijk dat bovengenoemde regels zullen wijzigen.
Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten, 
Rony Doedijns | Directeur

Noot: het bestuur van Sport Dobermann Nederland heeft besloten de maximale leeftijd van de fokteef niet te verhogen en vast te houden aan ons Verenigings Fok Reglement.