Update Corona maatregelen per 16 maart 2021

Bestuur SDNNieuws, Raad van Beheer

Naar aanleiding van de verlenging van de landelijke maatregelen zoals aangekondigd op 8 maart jl. en de voorgenomen, maar inmiddels ook aangepaste maatregelen per heden, zijnde 16 maart, willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de volgende informatie:

  
EXAMENS BFH OP LOCATIE: 
Hiervoor zijn helaas nog geen mogelijkheden. 
  
EXAMENS BFH LANDELIJK (Sport Cultureel centrum De Camp) 
Het 1e examen staat gepland op 19 juni 2021, vooralsnog gaan wij er vanuit dat dit examen t.z.t doorgang zal kunnen vinden in De Camp in Woudenberg.

EXAMENS VKK 
Er is afgelopen donderdag een start gemaakt met examens Online. Voor eind maart en de maand april zullen wij, in overleg met de examen kandidaten nieuwe data inplannen. Voor de examens na april gaan wij de situatie t.z.t. bekijken en de online examens evalueren.

(SPORT)WEDSTRIJD/EXAMENS/KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH & CLUBMATCH 
Hiervoor zijn er helaas nog geen mogelijkheden. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Vandaag werd aangegeven vanuit de Veiligheidsraad dat er voor 5 mei geen evenementen zullen gaan plaats vinden.

TRAININGEN ETC. 
Per 16 maart a.s.: 
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. De gemeente kan in enkele gevallen buiten de sportaccommodaties om meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten.

Wij adviseren de KC’s, werkhondentrainingsgroepen en andere partijen altijd af te stemmen met jullie Veiligheidsregio wat mogelijk is. De Veiligheidsregio is de partij die toestemming kunnen en mogen verlenen.

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat we op deze manier op een veilige manier met de honden kunnen blijven trainen.

HANDIGE LINKS RIVM; 
Corona regels:  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader

Wij hopen jullie hiermee van voldoende informatie te voorzien, zijn er desondanks nog vragen, dan vernemen wij dit graag.

  
  
Met vriendelijke groet, 
Afdeling Ledenzaken | Michèle Taffijn 

Raad van Beheer – houden van honden