Vanaf 19 mei weer examens

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

Onderstaand schrijven ontvingen we van de Commissie Werkhonden.

In de persconferentie van 11 mei over de Covid-19 maatregelen heeft de regering en het RIVM een aantal versoepelingen aangegeven. Toch zijn de cijfers over de Covid-19 besmettingen nog hoog en zal van ieder van ons nog waakzaamheid worden gevraagd. 

Om die reden zijn nog steeds de basisregels van kracht, dit zijn: handen wassen, afstand houden en testen.

De CWH heeft gezien de aangekondigde versoepelingen, voor onze buitensport gemeend om vanaf 19 mei a.s. examens weer toe te staan, onder de volgende maatregelen: 

Geldende maatregelen Overheid vanaf 19 mei: 

 1. Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden. Groepsgrootte maximaal 30 personen. 
 2. Publiek bij sport is niet toegestaan. 
 3. Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 
 4. Geen wedstrijden. 

Extra CWH-maatregelen: 

 1. Examens zijn toegestaan met in achtneming van de regels die onder punt 1 t/m 4 zijn genoemd. 
 2. Keurmeesters kunnen bezwaar hebben om te keuren in deze periode, om deze reden neemt de vereniging contact op met de keurmeester met wie zij een examen hebben afgesproken. Als een keurmeester niet wil keuren, kan de vereniging een andere keurmeester uitnodigen en dit doorgeven aan de CWH en natuurlijk de eigen werkhondenvereniging. Er hoeft dan geen nieuwe bevestiging te worden gestuurd. 
 3. De keurmeester geeft een dergelijke wijziging ook door. 
 4. De basisregels worden gehandhaafd. 
 5. Toeschouwers zijn niet toegestaan (stagebegeleiding is toegestaan mits de ambterende keurmeester hiermee akkoord gaat). 
 6. De sportkantines zijn gesloten.
 7. Gezondheid check voor deelnemers. 
 8. De administratieve afhandeling kan wel in de kantine plaatsvinden. 

Algemeen: 

 • Stel een Covid-19 verantwoordelijke aan die door aanwezigen maar ook door de lokale overheid kan worden aangesproken. Tijdens evenementen dient deze herkenbaar te zijn door middel van een hesje of iets dergelijks. 
 • Er dient voor het betreden van het terrein een actieve uitvraag te zijn over mogelijke klachten bij deelnemers en bezoekers. 

Identificatie: 

 • Het aanmelden bij de keurmeester wordt gedaan met inachtname van de 1.5 meter norm, er worden geen handen geschud. 
 • De ID-controle wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester. 

Dit is noodzakelijk omdat als het chipapparaat door verschillende personen wordt gebruikt, deze na elk gebruik moet worden ontsmet. De persoon die de ID-controle uitvoert, draagt handschoenen. De geleider geeft zijn (aangelijnde) hond een commando zit, af of sta en neemt 1.5 meter afstand zodat de identificatie kan worden uitgevoerd zonder mondkapje. 

VZH: 

 • Het verkeersgedeelte van het VZH-programma mag niet in de stad worden uitgevoerd, maar moet buiten het evenementengebied worden afgewerkt, met de nodige alledaagse situaties die moeten worden gekeurd in overeenstemming met de IGP-voorschriften. Ook hier is de 1.5 meter norm van toepassing 

Afd. A: Speuren 

 • In het speurgedeelte dragen de spoorlegger en de hondengeleider wegwerphand-schoenen. Nadat de hond het voorwerp heeft verwezen of geapporteerd, toont de geleider het voorwerp aan de keurmeester. Aan het einde van het speuren meldt de deelnemer zich op gepaste afstand bij de keurmeester en laat de gevonden voorwerpen aan de keurmeester zien en overhandigt de voorwerpen aan de spoorlegger. 

Afd. B: Gehoorzaamheid 

 • Voor het begin van afd. B tijdens een wedstrijd geeft iedere hondengeleider de eigen apporteerblokken (die voldoen aan de IGP eisen), en die zijn gemarkeerd met zijn/haar naam, aan de examenleider die handschoenen draagt. 
 • De examenleider brengt deze apporteerblokken naar een door de keurmeester aangeven plaats. Als een apporteerstandaard wordt gebruikt, moet deze na iedere apporteeroefening worden gedesinfecteerd. Hierbij volstaat een wegwerp doekje met allesreiniger. 

Tijdens een examen kan de geleider het eigen apporteerblok zelf op een daarvoor aangewezen plek leggen. 

Aan het einde van afd. B neemt de hondengeleider de apporteerblokken weer mee. 

Afd. C: Pakwerk 

 • Vooral tijdens het pakwerk zijn er problemen met het voldoen aan de bestaande wettelijke covid-19 regels voor het in acht nemen van de afstand. 

Standaard wordt ervan uitgegaan dat het IGP-reglement wordt aangehouden. 

 • Tijdens alle oefeningen wordt de stok niet afgenomen van de pakwerker omdat deze dan volgens het hygiëneconcept zou moeten worden gedesinfecteerd voordat hij aan elke hondengeleider wordt teruggegeven 
 • Indien de pakwerker dit wenst, moet een mondkapje worden gedragen. 

Hopelijk worden er door de overheid binnenkort ook versoepelingen voor wedstrijden aangekondigd, zodat we ook wedstrijden weer toe kunnen staan. Laten we tot die tijd met z’n allen zorgen dat onze sport een voorbeeld is en dat wij niet worden afgerekend op verenigingen/geleiders die zich niet aan de Covid-19 maatregelen willen houden.