Verminderen van bijtincidenten

Bestuur SDNNieuws

Minister Adema komt met voorstel om bijtincidenten met honden te verminderen

Minister Adema van LNV heeft recentelijk een voorstel naar de 2de kamer gestuurd om bijtincidenten met honden te verminderen. We zijn als Raad van Beheer positief over het merendeel van de voorgestelde maatregelen. We hebben over het dossier bijtincidenten de afgelopen periode intensief overleg gehad met het ministerie. Het is zeer positief om te zien dat een aantal voorstellen van onze kant zijn opgenomen in de voorgestelde maatregelen vanuit LNV. 

Bijtincidenten zijn een complex probleem. Dit blijkt ook uit de verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren in opdracht van het departement van Minister Adema zijn uitgevoerd. Adema zegt hier het volgende over: “Gevaarlijk gedrag ontstaat door verschillende factoren, want geen enkele hond wordt agressief geboren. Zo worden in het onderzoek ‘The Safe Dog Project’ de eigenaar, situatie, hond, slachtoffer, omgeving en wet- en regelgeving als belangrijkste factoren genoemd bij het ontstaan van een bijtincident. Eigenaar-gerelateerde factoren vormen de grootste risicofactor.”

Drie voorgestelde maatregelen van Minister Adema willen we kort uitlichten:

1: verbieden van hoog-risicohonden zonder stamboom
Het is een misvatting dat honden van een bepaald ras van nature vals of ‘bijtgraag’ zijn. Om ongewenst gedrag te voorkomen is een zorgvuldige selectie van ouderdieren, goede socialisatie en een goede dier-eigenaar match belangrijk. Minister Adema wil het houden en fokken van honden met bepaalde kenmerken verbieden, tenzij deze een FCI-stamboom hebben. Dit is naar Frans voorbeeld.

Voor de honden mét een FCI-stamboom geldt dat er vanuit de Raad van Beheer toezicht is op een zorgvuldige fokkerij, goede socialisatie en goede match met de toekomstige eigenaar. Verder is het van belang dat de ouderdieren met goed gevolg een gevalideerde gedragstest afleggen vóórdat ermee gefokt wordt. Zo blijft het voor liefhebbers mogelijk om honden van de aangewezen rassen te houden en gebeurt dit op verantwoorde, gecontroleerde wijze.

2: vergroten van kennis bij eigenaren, met een verplichte cursus
Onvoldoende hondenkennis bij de eigenaar is één van de belangrijkste factoren bij het ontstaan van bijtincidenten. Signalen waarmee een hond ongenoegen, angst of stress uit worden hierdoor te laat of niet herkend. Dit kan ertoe leiden dat de hond zich gedwongen voelt om zich op een duidelijkere manier te uiten en gaat bijten. Minister Adema wil dat aspecten die bij verantwoord houderschap horen worden opgenomen in een verplichte (online) theoriecursus. Bij het verplicht stellen van de cursus vóór aanschaf van een hond, kan deze ook ingezet worden als een soort houderschapsbewijs. Minister Adema is ook van plan om te onderzoeken of deze maatregel kan bijdragen aan het verminderen van ongewenste impulsaankopen van honden.

3: instellen van een landelijk meldpunt en volledigere registratie
Minister Adema wil een landelijk meldpunt inrichten waar iedereen gevaarlijk gedrag kan melden. Huisartsen, plastisch chirurgen, zorgmedewerkers, dierenartsen en burgers kunnen hun signalen via een dergelijk landelijk meldpunt delen. De meldingen kunnen vervolgens doorgezet worden naar toezichthouders en handhavers, die deze registreren in hun al bestaande systemen. Dit leidt tot volledigere registratie van incidenten en risicovol gedrag van honden, waardoor een duidelijker beeld ontstaat van de omvang van de problematiek.

Hoe nu verder?
We gaan de ontwikkelingen nauw in de gaten houden en blijven ook de komende periode contact houden met de politiek om ze daar waar nodig van juiste informatie te voorzien. Dit alles in het belang van onze (ras)honden! 

Het voorstel van de minister kunt u hier lezen:
Kamerbrief over maatregelen tegen bijtincidenten door honden | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl