WK werkhonden FCI verplaatst naar 8-12 september 2021

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

De commissie Werkhonden – onderdeel van de Raad van Beheer  – heeft in samenspraak met de gebruikshondencommissie besloten het WK Werkhonden in Apeldoorn,  in verband met de corona-crisis geen doorgang te laten vinden. Het evenement, wat gepland stond van 9 tot en met 13 september, wordt verplaatst naar 8 tot en met 12 september 2021. Dezelfde locaties worden ons dan ter beschikking gesteld.

De corona-epidemie neemt nog steeds grotere vormen aan: in de wereld en ook binnen Nederland is de crisis nog niet voorbij. Er heerst nog veel onduidelijkheid over het verdere verloop van de pandemie. Om deze reden én rekening houdend met alle gezondheidsrisico’s voor (internationale) bezoekers, deelnemers, standhouders en medewerkers heeft de stuurgroep besloten zijn verantwoordelijkheid te nemen, adequaat te reageren en de WK FCI 2020 – met dank aan sponsoren, founders en vrijwilligers – te verplaatsen naar volgend jaar. 

Het bestuur kijkt uit naar een sportief en succesvol WK Werkhonden in 2021 en hoopt vele bezoekers en deelnemers te verwelkomen op een veelbelovend evenement. Voor de vrijwilligers: wij hopen ook in 2021 van jullie medewerking gebruik te mogen maken.

Binnenkort kunt u op de vernieuwde website meer informatie vinden over de nieuwe planning voor 2021, www.fci2020.nl