WK Werkhonden verschoven naar 2021

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, FCI, Nieuws

De commissie Werkhonden – onderdeel van de Raad van Beheer  – heeft in samenspraak met de gebruikshondencommissie besloten het WK Werkhonden in Apeldoorn,  in verband met de corona-crisis geen doorgang te laten vinden. Het evenement, wat gepland stond van 9 tot en met 13 september, wordt verplaatst naar 8 tot en met 12 september 2021. Dezelfde locaties worden ons dan ter beschikking gesteld.

Het bestuur kijkt uit naar een sportief en succesvol WK Werkhonden in 2021 en hoopt vele bezoekers en deelnemers te verwelkomen op een veelbelovend evenement.

Binnenkort kunt u op onze vernieuwde website meer informatie vinden over de nieuwe planning voor 2021.

Zegt het voort!

Werkgroep FCI 2020

Meer informatie: fci2020.nl of zie onze agenda.