Vooruitkijken op 2021

Bestuur SDN Commissie Werkhonden, Nieuws

 Nu definitief een streep is gezet door de NK en WK werkhonden 2020 en de WK voor speurhonden 2020, is het tijd om de blik te richten op 2021.  De CWH heeft besloten de reglementen te handhaven. Dit wil zeggen dat:  1. De selectie voor deelname aan de NK voor werkhonden 2021, loopt van 21 juni 2020 tot en met …

Commissie Werkhonden over coronamaatregelen

Bestuur SDN Commissie Werkhonden, Nieuws

Bij iedere update van maatregelen over het coronavirus (Covid 19), die door de regering op advies van het RIVM wordt gegeven, hopen we dat ook het trainen met onze honden weer mogelijk zal worden gemaakt. Het houden van examens en andere evenementen is in ieder geval tot 1 september a.s. niet toegestaan (actueel 4 mei 2020). Het opstarten van de …

Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Onderstaande mailing ontvingen wij van de Raad van Beheer.  Oorspronkelijke tekst: Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest  In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel …

Corona en het functioneren van onze verenigingen

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Raad van Beheer.  Corona en het functioneren van onze verenigingen  In de meest recente Noodverordening COVID-19 (van 9 april 2020), die in heel Nederland door de verschillende veiligheidsregio’s is uitgevaardigd, staat dat onder het begrip ‘evenement’ onder andere ‘wedstrijden’ moeten worden verstaan. Ook het begrip ‘samenkomst’ wordt omschreven. Daaronder vallen bijeenkomsten in voor het …

Termijn gezondheidsonderzoeken en maximale leeftijd teef bij fokken

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Het volgende schrijven ontvingen wij van de Raad van Beheer: Ons bereiken vragen over de publicatie van 25 maart jl. over de gezondheidsonderzoeken tijdens de corona crisis. Om onduidelijkheid te voorkomen: het langer accepteren, langer dan de geldigheid, van eerder gedane gezondheidsonderzoeken geldt alleen voor die rassen waarvoor een convenant met de Raad van Beheer is afgesloten en waar dit een …

WK werkhonden FCI verplaatst naar 8-12 september 2021

Bestuur SDN Commissie Werkhonden, Nieuws

De commissie Werkhonden – onderdeel van de Raad van Beheer  – heeft in samenspraak met de gebruikshondencommissie besloten het WK Werkhonden in Apeldoorn,  in verband met de corona-crisis geen doorgang te laten vinden. Het evenement, wat gepland stond van 9 tot en met 13 september, wordt verplaatst naar 8 tot en met 12 september 2021. Dezelfde locaties worden ons dan …

Gezondheidsonderzoeken in tijden van Corona crisis

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Raad van Beheer: Veel dierenartsen willen zowel zichzelf als hun medewerkers beschermen tegen Corona. Tegelijkertijd proberen ze de spoedeisende dienstverlening te blijven garanderen. De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen. De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren. Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of …

WK Africhting FCI 2020 alle rassen

Bestuur SDN Nieuws

Onderstaand schrijven ontvingen we van FCI 2020 over het aankomende wereldkampioenschap: Corona virus in the NetherlandsThe coronavirus has been detected and is spreading within the Netherlands. We are of course closely following the developments of the coronavirus. We are in contact with the responsible authorities and will follow the guidelines of the National Institute for Public Health and the Environment …