Kort verslag IDC congres 2023

Bestuur SDN IDC

September 2023 te Bratislava, Slowakije 1 Opening congresOpening door voorzitter om 10.15 uur en heet ieder welkom. 2 Vaststellen aanwezigen:Er zijn 24 landen vertegenwoordigd, 2 landen hebben nog geen stemrecht omdat zij nog geen 2 jaar lid zijn. 3 Verslag vorige vergadering in KroatiëVerslag vorige vergadering (september 2022) wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 4 Verslag secretarisJaarverslag wordt door secretaris voorgelezen. Er …

Gewijzigde locatie IDC congres 2023

Bestuur SDN IDC, Nieuws

Het congres zal plaatsvinden op 1 september aanstaande in Hotel Apollo, aanvang 10.00 uur. Het galadiner is op 2 september aanstaande in het Lobster restaurant in Senec, aanvang 20.00 uur.

Tiny van Rijn

Bestuur SDN Nieuws

28-5-1929 – 5-7-2023 Zojuist ontvingen we het droevige bericht dat vanmiddag de oudste dobermann-fokster in Nederland op 94 jarige leeftijd is overleden. We wensen familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Workshop ringtraining 18 juni a.s.

Bestuur SDN Evenementen, Nieuws

Tip voor deelnemers aan de KCM op 1 en 2 juli! Op zondagmiddag 18 juni aanstaande is er een workshop ringtraining bij onze werkgroep in Veenendaal. Deze workshop wordt verzorgd door Marianne van Dongen. Marianne showt sinds 2006 met honden en is in 2007 begonnen met het geven van ringtraining. Als je nog nooit naar een show bent geweest is …

Tjeerd Havik overleden

Bestuur SDN Nieuws

Op 18 april j.l. is Tjeerd Havik – Dobermannliefhebber in hart en nieren – overleden. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit enorme verlies.

Bestuursmededeling

Bestuur SDN Nieuws

“Mededeling: Namens het bestuur van SDN willen wij u graag informeren over het volgende. Zoals bij leden bekend is, zijn Annet van Wijhe en Peter Sluiter geen lid meer van de vereniging. Helaas hebben partijen over en weer felle discussies gevoerd. Partijen verschilden over diverse zaken van inzicht. Partijen hebben hierover nog eens goed met elkaar gesproken. Annet en Peter …

Toekomst IGP sport

Bestuur SDN Commissie Werkhonden

Onderstaand schrijven ontvingen we van de Commissie Werkhonden. Vanaf september 2021 is de CWH in gesprek met de IGP-keurmeesters over de toekomst van de IGP sport in combinatie met keuren en keurmeesters. Dit heeft geresulteerd in een rapport ‘keurmeesters toekomstgericht’ dat op 29 januari jl. door de CWH tijdens de laatste keurmeesterbijeenkomst oude stijl, ter goedkeuring is aangeboden. Er is …

Uitvaart Willi Cohnen

Bestuur SDN Nieuws

Op 9 december j.l. hebben – namens de leden en bestuur van SDN – twee bestuursleden en enkele leden de uitvaartdienst en begrafenis van Willi Cohnen bijgewoond. Dobermannliefhebber in hart en nieren, hij gaat gemist worden.

Ineke Labberton overleden

Bestuur SDN Nieuws

Bron: www.kringgroepmiddennederland.nl Eén dag voor haar vijfenvijfstigste verjaardag is aan het leven van Ineke Labberton een onverwacht eind gekomen. Een leven vol honden. Al sinds de jaren ’90 was ze actief lid en instructeur bij de Kringgroep Midden Nederland. Kwam je met een pup bij de Kringgroep dan kwam je in de groep van Ineke. En bleef je tot in …