Geen wedstrijden t/m 28 maart

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

Onderstaand bericht ontvingen we van de Commissie Werkhonden: Hoewel was gehoopt op een verruiming voor de buitensporten, is de aangekondigde versoepeling onvoldoende om examens en of wedstrijden te kunnen houden. De CWH kan onder de huidige maatregelen geen examens toestaan tot en met 15 maart 2021. Wedstrijden zijn niet mogelijk tot en met 28 maart 2021. De volgende persconferentie is …

Locaties

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Commissie Werkhonden: De CWH wordt regelmatig geconfronteerd met aanvragen voor examens waarbij de locatie waar dit examen gehouden wordt, in het buitenland is gelegen. In het verleden kwam het voor dat bijvoorbeeld de kantine in Nederland lag maar het trainingsveld net in Duitsland of België. Ook wordt er gespeurd in Duitsland en België. De …

Het nieuwe coronaprotocol

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

1 oktober 2020 Geachte dames en heren keurmeesters en geacht bestuur,  In onze brief van 14 augustus 2020 (CWH GB 20-090) sprak de CWH de vrees uit dat de genomen Covid-19 maatregelen voor evenementen na 01 september 2020, niet voldoende zouden zijn. Helaas is dit met de aankondiging van nieuwe maatregelen op maandag 28 september een feit geworden. Om deze …

WK Werkhonden verschoven naar 2021

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, FCI, Nieuws

De commissie Werkhonden – onderdeel van de Raad van Beheer  – heeft in samenspraak met de gebruikshondencommissie besloten het WK Werkhonden in Apeldoorn,  in verband met de corona-crisis geen doorgang te laten vinden. Het evenement, wat gepland stond van 9 tot en met 13 september, wordt verplaatst naar 8 tot en met 12 september 2021. Dezelfde locaties worden ons dan …

NK speurhonden

Tanja van IngenCommissie Werkhonden, Nieuws

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Commissie Werkhonden i.v.m. de selectie-eis van zes examens:  Op 5 en 6 december a.s. wordt bij VDH-kringgroep Terneuzen het NK voor speurhonden georganiseerd.  De CWH heeft aangegeven hiervoor de in de reglementen vastgelegde selectieprocedure te zullen volgen.  Nu bereiken ons steeds meer berichten dat geleiders geen plek kunnen krijgen op examens en dat het …

Aangepast protocol Covid-19

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

 Het Covid-19 virus blijft een groot probleem voor onze sport, zeker nu de (besmetting) cijfers een somber beeld laten zien.  In de persconferentie van het kabinet op donderdag 6 augustus zijn dan ook een aantal maatregelen aangekondigd en is vooral de nadruk gelegd op het naleven van de nieuwe en bestaande regels. Ook in het kamer debat van woensdag 12 …

IGP covid-19 protocol

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

Het volgende schrijven ontvingen wij van de secretaris van de Commissie Werkhonden: De actuele richtlijn voor het weer mogen organiseren van evenementen is op dit moment 1 september. Omdat medio augustus weer een update van het RIVM wordt verwacht, zal de CWH pas in de tweede helft van augustus een nieuw IGP covid-19 protocol publiceren. Er is van meerdere werkhondenverenigingen …

Covid-19 protocol IGP

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

Onderstaand schrijven ontvingen wij van de Commissie Werkhonden.  De FCI-gebruikshondencommissie heeft een voorstel laten uitgaan over de wijze waarop, als dit weer wordt toegestaan, IGP-examens en wedstrijden kunnen worden afgenomen met in acht name van de landelijke Covid-19 regels. Omdat ieder land andere bepalingen kan hebben, is het aan de landelijke kennelclubs zelf overgelaten hoe en welke adviezen men wil overnemen. De …

Vooruitkijken op 2021

Bestuur SDNCommissie Werkhonden, Nieuws

 Nu definitief een streep is gezet door de NK en WK werkhonden 2020 en de WK voor speurhonden 2020, is het tijd om de blik te richten op 2021.  De CWH heeft besloten de reglementen te handhaven. Dit wil zeggen dat:  1. De selectie voor deelname aan de NK voor werkhonden 2021, loopt van 21 juni 2020 tot en met …