Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Onderstaande mailing ontvingen wij van de Raad van Beheer.  Oorspronkelijke tekst: Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest  In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel …

Corona en het functioneren van onze verenigingen

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Raad van Beheer.  Corona en het functioneren van onze verenigingen  In de meest recente Noodverordening COVID-19 (van 9 april 2020), die in heel Nederland door de verschillende veiligheidsregio’s is uitgevaardigd, staat dat onder het begrip ‘evenement’ onder andere ‘wedstrijden’ moeten worden verstaan. Ook het begrip ‘samenkomst’ wordt omschreven. Daaronder vallen bijeenkomsten in voor het …

Termijn gezondheidsonderzoeken en maximale leeftijd teef bij fokken

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Het volgende schrijven ontvingen wij van de Raad van Beheer: Ons bereiken vragen over de publicatie van 25 maart jl. over de gezondheidsonderzoeken tijdens de corona crisis. Om onduidelijkheid te voorkomen: het langer accepteren, langer dan de geldigheid, van eerder gedane gezondheidsonderzoeken geldt alleen voor die rassen waarvoor een convenant met de Raad van Beheer is afgesloten en waar dit een …

Gezondheidsonderzoeken in tijden van Corona crisis

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Raad van Beheer: Veel dierenartsen willen zowel zichzelf als hun medewerkers beschermen tegen Corona. Tegelijkertijd proberen ze de spoedeisende dienstverlening te blijven garanderen. De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen. De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren. Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of …

Besluiten bestuur Raad van Beheer i.v.m. Corona crisis in Nederland

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Geacht Bestuur, Op donderdag 12 maart jl. informeerde wij u omtrent de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dagelijks worden wij geïnformeerd via de media omtrent de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland.  De gezondheid van onze medewerkers, leden, deelnemers en relaties staat hierbij voorop. Wij willen de continuïteit van onze dienstverlening kunnen blijven waarborgen. Wij begrijpen …

Raad van Beheer stelt criteria ‘lege verenigingen’ vast

Bestuur SDN Nieuws, Raad van Beheer

Al geruime tijd worden aan het bestuur van de Raad van Beheer vragen gesteld over verenigingen die wel lid zijn van de Raad van Beheer, maar die geen of nauwelijks kynologische activiteiten ontplooien. In artikel 7 lid 2 onder a van de Statuten juncto artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement zijn hierover weliswaar regels opgenomen, maar deze zijn …